[object Object]

Quản lý thông minh

Hệ thống báo cáo chi tiết giúp bạn dễ dàng kiểm tra doanh thu, hàng hóa, kiểm soát hoạt động của nhân viên, của chuỗi cửa hàng, ...

[object Object]

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng

Giao diện thân thiện, phân lớp các tính năng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận ứng dụng từ đơn giản đến nâng cao.

[object Object]

Tích hợp thanh toán đa kênh

Tích hợp các phương thức thanh toán điện tử phổ biến, liên kết với hơn 40 ngân hàng.