Chuẩn bị

Để sử dụng TetePOS, bạn cần chuẩn bị:

  • Máy tính tiền cảm ứng hai màn hình (Tham khảo hãng: Sunmi T2)
  • Trình duyệt internet (Khuyến khích sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, Chrome)
  • Máy in nhãn
  • Máy barcode scanner (Tham khảo hãng: Symbol)
  • Hộp tiền mặt (Cashbox - bán kèm với máy tính tiền cảm ứng hai màn hình)
Last updated on