TetePOS

Nút giảm giá ở màn hình thu ngân cho phép bạn giảm giá cho từng mặt hàng được chọn.Giới hạn chiết khấu được cài đặt ở mục Quản lý nhân viên trên Web Portal
Ở màn hình Thanh toán, có 2 nút bấm:
- Khuyến mại hóa đơn: Cho phép nhập số tiền chiết khấu trên tổng giá trị hóa đơn
- Khuyến mại cả đơn( % ): Cho phép nhập % chiết khấu trên tổng giá trị hóa đơn
Bạn có thể cài đặt giảm giá cho từng mặt hàng theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập Web Portal, chọn Quản lý hàng hóa
- Bước 2: Chọn hàng hóa muốn thay đổi giá và click sửa đổi
- Bước 3: Bật nút Cho phép hàng hóa và lưu lại
- Bước 4: Click nút đồng bộ trên ứng dụng TetePOS
Bạn không thể đặt trùng tên thư mục con dù ở các thư mục cha khác nhau.
Để in mã vạch cho hàng hóa, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Kiểm tra mã vạch của hàng hóa, máy in nhãn
- Bước 2: Kết nối máy in với máy tính tiền có ứng dụng
(Truy cập vào mục cài đặt > Cài đặt in > Cài đặt máy in > Máy in usb)
- Bước 3: Truy cập vào mục In mã vạch trên ứng dụng
- Bước 4: Chọn hàng hóa muốn in mã vạch và click In
Để tặng kèm sản phẩm bạn làm theo các bước sau trên ứng dụng TetePOS:
- Bước 1: Chọn hàng hóa muốn tặng kèm
- Bước 2: Click vào nút Tặng kèm và chọn lý do tặng kèm (Cài đặt lý do ở trên Web Portal)
- Bước 3: Thực hiện thanh toán
Để thêm nhân viên cho cơ cấu con, bạn cần đăng nhập vào tài khoản cơ cấu con, sau đó thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Click vào cài đặt, chọn Quản lý nhân viên
- Bước 2: Thêm mới nhân viên và điền các thông tin bắt buộc
- Bước 3: Click Lưu
Để thêm mới hương vị hàng hóa, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào quản lý hàng hóa, chọn Danh mục hương vị
- Bước 2: Click thêm nhóm hương vị
- Bước 3: Click Thêm mới hương vị cho từng nhóm và lưu lại
- Bước 4: Click Đồng bộ dữ liệu trên TetePOS
Có thể thêm tối đa 9 nhóm hương vị
Để cơ cấu con có thể tự bán hàng hóa ngoài hệ thống, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào mục cài đặt, chọn cài đặt cơ cấu
- Bước 2: Chọn cơ cấu mà bạn muốn cho phép bán hàng hóa ngoài hệ thống và click Sửa đổi
- Bước 3: Bật nút Có cần quản lý hàng hóa tự kinh doanh và Lưu lại
Tài khoản của bạn không hiển thị đủ tính năng do 1 trong những nguyên nhân sau:
- Tài khoản của bạn là cơ cấu con
- Tùy theo ngành nghề mà bạn chọn khi tạo tài khoản
- Do gói cước mà bạn sử dụng
Một ca chỉ có thể đăng nhập một tài khoản trên một thiết bị
Để sử dụng tính năng quản lý bàn, trên Web Portal bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào Quản lý hàng hóa, chọn Quản lý Menu
- Bước 2: Click Thêm mới Menu, chọn hàng hóa cho menu đó và lưu lại
- Bước 3: Vào Cài đặt, chọn Quản lý bàn
- Bước 4: Thêm Vị trí bàn và thêm Bàn cho từng vị trí
- Bước 5: Click Tải mã QR để quét mã của từng bàn
Để thêm mới sản phẩm và đồng bộ lên ứng dụng TetePOS, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Trên Web Portal, vào Quản lý hàng hóa, chọn Danh mục hàng hóa
- Bước 2: Click Thêm mới hàng hóa
- Bước 3: Điền thông tin hàng hóa bắt buộc và lưu lại
- Bước 4: Trên ứng dụng TetePOS, bạn click vào nút Đồng bộ dữ liệu để hàng hóa mới được cập nhật
Để xem lại đơn hàng đã đặt, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Vào Web Portal, chọn mục Marketing
- Bước 2: Chọn mục Tìm kiếm đơn hàng và kiểm tra lại đơn hàng đã đặt
Để xem các chương trình khuyến mại đang có, trên ứng dụng TetePOS, bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Trên menu, chọn mục Khuyến mại
- Bước 2: Kiểm tra các chương trình khuyến mại bằng cách click vào danh mục từng loại khuyến mại
Để tạo các chương trình khuyến mại, trên Web Portal bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Click vào mục Marketing và chọn Chương trình khuyến mại
- Bước 2: Click Thêm mới và chọn loại khuyến mại mà bạn muốn tạo
- Bước 3: Điền thông tin bắt buộc của chương trình khuyến mại và lưu
- Bước 4: Click vào nút Đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng TetePOS để cập nhật thông tin
Có thể do những lý do như: mã vạch bị mờ, bị chồng mã, máy scan có vấn đề, ...mà bạn không thể quét được mã vạch.
Khi đó,
bạn có thể click vào ô Nhập tên / barcode hàng hóa ở màn hình Thu ngân trên ứng dụng TetePOS.
Sau đó,
bạn nhập mã vạch của sản phẩm để tìm kiếm nhanh sản phẩm
Bạn thêm sản phẩm thành công nhưng không hiển thị trên ứng dụng
là do chưa đồng bộ lại dữ liệu.Sau khi thêm dữ liệu trên Web Portal, bạn cần click vào nút Đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng
để cập nhật thông tin
Bạn có thể cài đặt % chiết khấu của nhân viên bằng cách:
- Bước 1: Vào Web Portal, chọn Cài đặt
- Bước 2: Chọn Quản lý Nhân viên
- Bước 3: Chọn nhân viên muốn cài đặt % chiết khấu và click sửa đổi.Bạn cần sửa thông tin Giới hạn chiết khấu và Giới hạn ưu đãi
- Bước 4: Lưu lại và click Đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng TetePOS
Tài khoản của bạn không có chức năng đặt bàn là do khi tạo tài khoản, bạn chọn ngành bàn lẻ.
Để tải file mẫu nhập hàng hóa, trên Web Portal bạn làm theo các bước sau:
- Bước 1: Click vào Quản lý hàng hóa và chọn Danh mục hàng hóa
- Bước 2: Click vào nút Nhiều hơn, sau đó chọn Tải file hàng hóa
- Bước 3: Ở pop - up mở ra, bạn click vào Nhấp vào tải bản mới để tải file mẫu hàng hóa về máy tính
Bạn không thể tự thao tác đổi ngành ở tài khoản đã đăng ký.Trong trường hợp bạn muốn đổi ngành ở tài khoản đã đăng ký, vui lòng liên hệ với Netstars
Bạn quét mã vạch ở mục Quản lý bàn nhưng không thấy hiển thị lên hàng hóa là do chưa cài đặt menu hàng hóa.Bạn cần truy cập vào mục Quản lý hàng hóa > Quản lý Menu và tạo menu.
Chức năng giảm giá ở màn hình thu ngân cho phép bạn giảm giá từng mặt hàng, còn chức năng giảm giá ở màn hình thanh toán cho phép bạn giảm giá cho toàn bộ đơn hàng
Trong trường hợp bạn có cài đặt cho phép sửa giá của hàng hóa bất kỳ trên Web Portal, bạn sẽ có thể sửa giá của hàng hóa ở quầy thu ngân
Khi nhập file hàng hóa tải lên Web Portal, bạn cần nhập các thông tin theo file mẫu.Do vậy bạn không thể nhập kèm hình ảnh của hàng hóa
Để đăng xuất hoàn toàn tài khoản của bạn khỏi ứng dụng TetePOS, bạn cần xóa dữ liệu của ứng dụng hoặc xóa hoàn toàn ứng dụng và cài đặt lại
Khi tài khoản của bạn sắp hết hạn, trên Web Portal bạn cần làm theo các bước sau:
- Bước 1: Liên hệ với Sale / Đại lý để mua key
- Bước 2: Khi đã mua được key, bạn click vào Gia hạn
- Bước 3: Điền các thông tin cần thiết và nhập key đã mua
Hiện tại TetePOS chỉ có 1 gói tiêu chuẩn là Standard và đi kèm là các gói hỗ trợ addon. Gói Addon Text to Speech sẽ được tích hợp với tính năng xử lý âm thanh của FPT.AI, và nhiều tính năng khác