Bán hàng và quản lý tồn kho

1. Quản lý tồn kho

1.1 Nhập thông tin sản phẩm và tồn kho ban đầu như hướng dẫn chi tiết ở mục Cài đặt hàng hóa

Lưu ý: Bạn bắt buộc phải Bật tính năng quản lý tồn kho và nhập các số liệu cho trường Kho, giới hạn tồn kho cao nhất, Giới hạn tồn kho thấp nhất để có thể quản lý tồn kho.

Ví dụ: Bạn nhập thông tin hàng hóa như sau

1.2 Thực hiện bán hàng trên ứng dụng TetePOS

Ví dụ: với mặt hàng là Bỉm Pamper, bạn thực hiện bán trên TetePOS là 13 túi.

Sau đó, để kiểm tra lưu lượng tồn kho của mặt hàng này, bạn thực hiện:

Bước 1: Truy cập vào Web Portal

Bước 2: chọn mục Tìm kiếm tồn kho trên Menu Tồn kho

Bước 3: Kiểm tra mặt hàng bỉm Pamper sẽ cho kết quả còn lại 20 túi

1.3 Nhập hàng

Khi kiểm tra thấy mặt hàng nào đó không còn đủ để bán, bạn thực hiện nhập kho theo một trong hai cách sau.

● Cách 1: Nhập hàng thông qua tính năng “Đơn nhập hàng”

Bước 1: Trên Web Portal, bạn truy cập tính năng tồn kho, chọn mục Đơn nhập hàng

Bước 2: Thêm hàng hóa nhập vào bằng cách click vào nút

Bước 3: Lưu và kiểm định đơn nhập hàng

Ví dụ, bạn muốn nhập thêm 100 túi bỉm, bạn thực hiện như sau:

- Vào mục Đơn nhập hàng, chọn hàng hóa và nhập các thông tin như: Số lượng, giá nhập, đơn vị

- Khi click Lưu, hệ thống sẽ hiển thị ra pop-up Kiểm tra

- Trong trường hợp bạn cần kiểm tra hàng hóa nhập kho thêm lần nữa, bạn click Hủy ở pop-up Kiểm tra. Sau đó bạn có thể kiểm định lại bằng cách truy cập vào lịch sử đơn

- Trong trường hợp, đơn hàng đã chính xác, bạn click xác nhận

Sau khi nhập thành công, bạn truy cập vào Tìm kiếm tồn kho để kiểm tra số lượng hàng hóa vừa nhập.

● Cách 2: Nhập hàng thông qua tính năng Đơn nhập kho

Bước 1: Trên Web Portal, bạn truy cập tính năng tồn kho, chọn mục Đơn nhập hàng

Bước 2: Thêm hàng hóa nhập vào bằng cách click vào nút

Bước 3: Lưu và kiểm định đơn tương tự như đối với nhập hàng thông qua tính năng “Đơn nhập hàng”

Sau khi nhập hàng xong, bạn kiểm tra lại lượng tồn kho bằng cách truy cập vào Tìm kiếm tồn kho

Last updated on