Tạo nhân viên

Để tạo tài khoản cho nhân viên, bạn làm theo các bước sau

Bước 1: Truy cập vào mục Cài đặt và chọn Thông tin nhân viên

alt text

Bước 2: Chọn Thêm mới và điền thông tin vào pop-up

alt text

[1]: Mã: là mã nhân viên được hệ thống tự động tạo ra

[2]: Tên: Tên nhân viên

[3]: Tên vai trò: Khi bạn click vào đây, hệ thống sẽ mở ra một pop-up cho phép bạn chọn quyền cho tài khoản nhân viên mà bạn đang tạo mới. Ngoài ba vai trò mặc định, bạn có thể thêm vai trò mới trong mục Quản lý vai trò

alt text

[4]: Trạng thái: cho phép bạn cài đặt trạng thái hoạt động của tài khoản nhân viên này

[5]: Giới hạn chiết khấu: cho phép bạn điền giới hạn % chiết khấu cao nhất mà tài khoản của nhân viên này được phép nhập

[6]: Giới hạn ưu đãi: cho phép bạn điền giới hạn số tiền chiết khấu cao nhất mà tài khoản của nhân viên này được phép nhập

[7]: Quyền nhập giá: Cho phép nhân viên này có quyền sửa giá trên tetePOS hay không

[8]: Thông tin tài khoản nhân viên được tạo dùng để đăng nhập trên website và tetePOS

Ví dụ, khi điền đầy đủ thông tin, bạn sẽ thấy hệ thống hiển thị như sau:

alt text

Bước 3: Click Xác nhận để hoàn tất

Nếu thêm mới thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công

alt text

Last updated on