Cấu hình & sử dụng Starpay

Để kết nối được Starpay với TetePOS, bạn sẽ được cung cấp Mã điểm CNTT và license

key (Mật khẩu APP). Sau đó, bạn cần điền 2 thông tin này vào Web Portal để kết nối. Cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào Web Portal, chọn mục Phương thức thanh toán trong phần Cài đặt và click vào nút Tích hợp StarPay

Bước 2: Bạn Dán mã điểm CNTT vào trường mã điểm CNTT

Bước 3: Dán Mật khẩu APP vào trường License keyWeb Portal

Bước 4: Click Xác nhận

Bước 5: Thực hiện đồng bộ trên ứng dụng TetePOS bằng cách click vào nút Đồng bộ Starpay

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể sử dụng Starpay để thanh toán như sau:

  • Thực hiện mua hàng ở màn hình Thu ngân và click Thanh toán

- Ở màn hình Thanh toán, bạn click vào nút Thanh toán bằng QR

  • Chọn phương thức thanh toán ở pop-up mới được mở ra:

  • Trong trường hợp chọn phương thức thanh toán và tạo mã QR thành công, bạn sẽ thấy mã QR được hiển thị ở màn hình của thu ngân và màn hình phụ. Bạn sẽ sử dụng mã này để khách hàng có thể thanh toán bằng QR

Màn hình thu ngân:

Màn hình phụ:

Nếu khách hàng thanh toán đơn hàng qua mã QR thành công, trên màn hình hiển thị sẽ quay trở lại màn hình thu ngân với thông báo Thanh toán thành công.

Trong trường hợp khách hàng quét mã QR và thanh toán thành công nhưng ở ứng dụng TetePOS vẫn chưa có thông báo, bạn có thể sử dụng tính năng tra cứu khẩn cấp ở màn hình Thanh toán

  • Chọn phương thức thanh toán và click vào nút Tra cứu ở pop-up Thanh toán bằng Starpay

  • Nhập mã giao dịch/mã đơn hàng thành công ở điện thoại của khách hàng vào ô tra cứu giao dịch lỗi

  • Nếu trường hợp bạn nhập mã giao dịch/mã đơn hàng không đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để bạn kiểm tra lại

  • Nếu trường hợp bạn nhập mã giao dịch/mã đơn hàng và tra cứu thành công, ứng dụng sẽ chuyển về màn hình thu ngân đồng thời hiển thị thông báo Thanh toán thành công

Last updated on