Hương vị/Topping

Để thêm hương vị hoặc topping cho một món đồ ăn/đồ uống, bạn thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên Web Portal:

- Bước 1: Truy cập Menu, chọn Quản lý hàng hóa>Danh mục hương vị

- Bước 2: Bạn cần thêm nhóm hương vị.

Ví dụ: Đối với cửa hàng kinh doanh trà sữa, nhóm hương vị ở đây có thể là: trân châu, thạch,...

Sau khi thêm các nhóm hương vị, bạn sẽ có 1 danh sách như sau:

- Bước 3: Thêm hương vị

Bạn click vào thêm mới:

Điền thông tin của hương vị mà bạn muốn thêm cho nhóm hương vị. Ví dụ, bạn thêm hương vị là trân châu trắng cho nhóm hương vị Trân châu.

Bạn click vào nhóm hương vị ở pop up thêm mới:

Sau đó chọn nhóm hương vị là Trân Châu

Mã sẽ là 4 chữ số hệ thống tự động sinh ra. Bạn cần thêm tên và giá cho hương vị.

Sau đó, bạn click Xác nhận để hoàn tất.

Khi thêm thành công hương vị, danh sách được hiển thị như sau:

- Bước 4: Thêm hương vị vào món ăn

Bạn truy cập vào Quản lý hàng hóa>Thông tin hàng hóa. Có thể thêm hương vị vào hàng hóa có sẵn hoặc thêm mới hàng hóa. Chẳng hạn, thêm hương vị vào trà nhài sữa

Bạn click vào tên của đồ uống Trà Nhài sữa, sẽ thấy màn hình mở ra. Lúc này bạn cần click vào sửa đổi.

Sau đó, tại trường hương vị, bạn click vào vị trí mũi tên để hiển thị ra pop-up các hương vị hiện có trên hệ thống (mà bạn đã thêm vào)

Bạn chọn 1 hương vị và click xác nhận.

Click Lưu để hoàn tất.

  1. Trên app TetePOS

- Bước 1: Click Đồng bộ dữ liệu

- Bước 2: Chọn sản phẩm Trà Nhài sữa và click vào biểu tượng bên dưới

- Bước 3: Chọn mục Chú thích

- Bước 3: Chọn hương vị và Lưu

Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy hương vị/topping được cộng thêm vào hóa đơn thanh toán. Bạn có thể thực hiện thao tác thanh toán giống như bình thường.

Last updated on