Đăng ký sử dụng

Để đăng ký một tài khoản mới,

Bước 1: Truy cập vào link Web Portal

http://portal.tete.vn/

Bước 2: Cung cấp đầy đủ các thông tin bao gồm

Tên doanh nghiệp (tên cửa hàng); Ngành nghề: Bán lẻ; Tên người liên hệ (Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp/cửa hàng; Mật khẩu; Xác nhận lại mật khẩu và nhập mã xác nhận. Lưu ý: Nhập mã mời từ đại lý nếu bạn đã được cung cấp mã này (Nhập mã của nhân viên bán hàng).

Form đăng ký

Bước 3: Click Đăng ký.

Nếu đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như bên dưới. Lưu ý: bạn cần ghi lại thông tin tài khoản, mật khẩu của mình. Bạn có thể click vào Đăng nhập ngay để chuyển sang màn hình đăng nhập.

alt text

Để đăng nhập, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

alt text

 1. Cách thứ nhất: Đăng nhập nhanh, với cách đăng nhập này bạn có thể:

  • Đăng nhập với tài khoản đã được tạo ra khi đăng ký. Với cách này, bạn sẽ đăng nhập với mã 0000 (mã dành cho quản lý) được hệ thống tự động sinh ra

   Ví dụ, bạn nhập số tài khoản: 21010040 và mật khẩu.

   alt text

  • Đăng nhập nhanh với công thức: Mã nhân viên + tài khoản Nếu mã nhân viên của bạn là 0001, tài khoản là 21010040 thì khi đăng nhập bạn cần nhập 0001:21010040

   alt text

 2. Cách thứ hai: Đăng nhập thông thường, với cách đăng nhập này, bạn cần

  • Nhập các thông tin: Số cửa hàng (Chính là số tài khoản mà bạn đã đăng ký), mã nhân viên của bạn, mật khẩu

   alt text


Last updated on