Tích điểm hội viên

Hiện tại trên TetePOS có 2 quy tắc tích điểm hội viên:

- Tích điểm theo số tiền: Hóa đơn trị giá bao nhiêu sẽ được tích bấy nhiêu điểm

- Tích điểm theo hàng hóa/nhóm hàng hóa: Khi mua hàng hóa được cài đặt tích điểm, điểm sẽ được cộng vào tài khoản điểm của hội viên

Bạn cài đặt quy tắc tích điểm như sau:

1. Tích điểm theo số tiền

1.1 Cài đặt trên web portal

- Bước 1: Truy cập vào Menu, chọn Hội viên>Chế độ hội viên. Mặc định ban đầu sẽ là tích điểm theo số tiền

- Bước 2: Điều chỉnh quy tắc tích điểm: Tiêu thụ bao nhiêu VNĐ sẽ nhận được 1 tích điểm. Bạn click vào vị trí mũi tên trỏ vào tương tự như ảnh bên dưới và thay đổi giá trị quy đổi.

-

Chẳng hạn, bạn muốn thay đổi thành: Tiêu thụ 1000 VNĐ thu được 1 tích điểm, bạn nhập như ảnh bên dưới sau đó click Lưu lại.

- Bước 3: Điều chỉnh quy tắc khi sử dụng thanh toán hóa đơn bằng tích điểm. Mặc định trên Web Portal mỗi 1 tích điểm sẽ đổi được 1 VNĐ tiền mặt. Bạn có thể điều chỉnh số lượng tích điểm có thể đổi lấy 1 VNĐ tiền mặt.

1.2 Trên app TetePOS:

- Bước 1: Bạn click đồng bộ lại dữ liệu

- Bước 2: Thực hiện tìm kiếm hội viên để chuẩn bị cho việc thanh toán

- Bước 3: Xác nhận hội viên và tiến hành thanh toán như bình thường:

Lưu ý: Số điểm ban đầu là 200,400. Với quy tắc tích lũy: 1000 VNĐ tương đương với 1 điểm, sau khi thanh toán hóa đơn này, khách hàng sẽ được cộng 30 điểm. Số điểm được cộng sẽ cập nhật sau 1 phút.

- Bước 4: Kiểm tra lại số điểm được cộng

Số điểm hội viên đã tăng lên 30 điểm so với ban đầu. Với số điểm tích lũy qua các lần mua hàng, hội viên có thể sử dụng để thanh toán cho các hóa đơn tiếp theo bằng cách chọn phương thức: Điểm hội viên khi thanh toán.

2. Tích điểm theo hàng hóa/nhóm hàng hóa

2.1 Trên web portal

Vào menu, chọn Hội viên>Chế độ hội viên: Chọn phương thức tích điểm: Tích điểm theo hàng hóa.

● Tích điểm theo hàng hóa:

- Bước 1: Click vào tích điểm theo hàng hóa

- Bước 2: Tại màn hình thông tích hàng hóa, bạn chọn phương thức tích điểm

Trong đó: Tích điểm cố định là với mỗi hàng hóa được tích điểm, người mua sẽ nhận được một số điểm cố định đã được cài đặt vào trong tài khoản hội viên. Tỷ lệ tích điểm là với mỗi hàng hóa được tích điểm, người mua sẽ nhận được số điểm tương ứng với % trên giá trị hàng hóa.

- Bước 3: Nhập giá trị tích điểm/Tỷ lệ tích điểm:

  • Nếu chọn tích điểm cố định, bạn cần nhập giá trị tích điểm:

  • Nếu chọn Tỷ lệ tích điểm, bạn cần nhập % vào ô tỷ lệ tích điểm

- Bước 4: Click Lưu để hoàn tất

● Tích điểm theo nhóm hàng hóa:

- Bước 1: Click vào tích điểm theo nhóm hàng hóa

- Bước 2: Tại màn hình thông tin hàng hóa, bạn cài đặt tích điểm cố đinh/tích điểm theo tỷ lệ cho các danh mục hàng hóa tương tự như đối với tích điểm theo hàng hóa.

Chẳng hạn:

Lưu ý: Đối với hàng hóa có cả Danh mục cha và danh mục con, bạn chỉ cần cài đặt tích điểm cho danh mục con.

- Bước 3: Click Lưu để hoàn tất

2.2 Trên app TetePOS: Thực hiện tương tự như ở mục 1.2

Last updated on